Πώς να προφέρετε "pedunculate oak"

Προσθέστε τη δική σας προφορά του "pedunculate oak"

Σημαίες και ορισμοί του "pedunculate oak"

Noun

medium to large deciduous European oak having smooth leaves with rounded lobes; yields hard strong light-colored wood

Συνώνυμα: