Πώς να προφέρετε "ήπαρ" (Ελληνικά)

 • Φωνή

  Ακούστε

  Ψηφοφορίες

 • ήπαρ in a Male Voice
  Η "ήπαρ" προφέρεται στα Ελληνικά.
  0
  0

Προσθέστε τη δική σας προφορά του "ήπαρ"

Σημαίες και ορισμοί του "ήπαρ"

Definitions were not found or have not been added yet.