Πώς να προφέρετε "quercus robur" (Ελληνικά)

 • Φωνή

  Ακούστε

  Ψηφοφορίες

 • Quercus robur in a Male Voice
  Η "Quercus robur" προφέρεται στα Ελληνικά.
  0
  0

Προσθέστε τη δική σας προφορά του "quercus robur"

Σημαίες και ορισμοί του "quercus robur"

Noun

medium to large deciduous European oak having smooth leaves with rounded lobes; yields hard strong light-colored wood

Συνώνυμα: