Πώς να προφέρετε "đakon" (Κροατία)

 • Φωνή

  Ακούστε

  Ψηφοφορίες

 • đakon in a Male Voice
  Η "đakon" προφέρεται στα Κροατία.
  0
  0

Προσθέστε τη δική σας προφορά του "đakon"

Σημαίες και ορισμοί του "đakon"

Definitions were not found or have not been added yet.