Πώς να προφέρετε "đumbir" (Κροατία)

 • Φωνή

  Ακούστε

  Ψηφοφορίες

 • đumbir in a Male Voice
  Η "đumbir" προφέρεται στα Κροατία.
  0
  0

Προσθέστε τη δική σας προφορά του "đumbir"

Σημαίες και ορισμοί του "đumbir"

Definitions were not found or have not been added yet.